JONA

Ošetření Wellness

JAK PROBÍHÁ OŠETŘENÍ SYSTÉMEM COMPUTER KINESIOLOGY WELLNESS?

Testování pomocí CK Wellness a CK Wellnes Gym probíhá ve spodním prádle, aby byla dobře vidět souhra práce svalů a pohyb páteře. Testování probíhá převážně ve stoji, aby se projevily i skryté nerovnováhy. Podmínkou je, aby testovaná osoba dokázala alespoň 15 minut samostatně stát a komunikovat s terapeutem. Na první návštěvu plánujeme obvykle 1,5 až 2 hodiny, kontrolní návštěvy trvají většinou hodinu až 1,5 hodiny. 
Při první návštěvě je klient písemně seznámen s postupem ošetření a jeho cenou. Dále uvede důležité informace o svém zdravotním stavu, především případné nemoci, na které se léčí, prodělané úrazy a operace a také uvede seznam léků, pokud nějaké bere. To vše potřebuje terapeut znát, protože některé ošetřovací úkony jsou při některých zdravotních stavech kontraindikovány a nesmí se provádět. Klient o tom podepisuje poučení a souhlas s ošetřením. Ošetření CK Wellness není určeno k léčení, na to doporučujeme léčbu ve specializovaném odborném centru CK.

Testovací část systému CK Wellness doplňujeme pomocnými testy, které pomohou odlišit biomechanické a ostatní příčiny potíží klienta.

Testování začíná vážením na dvou vahách, kdy klient stojí každou nohou na jedné váze. Rozdíl v zatěžování dolních končetin je důležitou informací při hledání příčin asymetrií v pohybovém systému. Málokdo stojí tak, že zatěžuje obě nohy stejně. Rozdíl v zatížení dolních končetin do 10% hmotnosti těla je považován za vyhovující, ale může upozorňovat například na poranění odlehčované končetiny a to i velmi starého data. Rozdíl v zátěži dolních končetin může být způsoben i rozdílnou délkou končetin, špatnou nožní klenbou, vrozenými asymetriemi… Pokud je přetěžování jedné nohy velké nebo trvá dlouhou dobu, může způsobit potíže i na vzdálených částech těla – bolest v zádech, v ramenou, bolest hlavy... 

V další fázi může být kontrolováno rozložení zatížení na chodidlech a stav nožní klenby zobrazením na podoskopu. To je v jednoduchém provedení speciální skleněná deska a pod ní je umístěno šikmo zrcadlo. Klient stojí na skleněné desce a v zrcadle je vidět otisk chodidel. Pokud se ukáže významná odchylka od normy, doporučujeme zhotovení individuálních stélek do obuvi nebo další posouzení lékařem specialistou.

Po spuštění testovací části systému Computer Kinesiology Wellness jsou na obrazovce zobrazovány testy aktivních pohybů, které klient provádí sám ve stoje. Jednotlivé pohyby je nutné provádět pomalu, plynule a to pouze v rozsahu, který nezpůsobuje bolest či jiné potíže. Cílem těchto testů je zjistit, které pohyby klient zvládá bez omezení a které mu činí potíže. Terapeut hodnotí jednotlivé pohyby a výsledky testů zadává do programu. V další části se testují pasivní pohyby, kdy klient uvolněně leží na lehátku a terapeut provádí pohyby s dolními končetinami klienta. Výsledky testů opět zadává do programu. V poslední části terapeut vyšetřuje pohmatem vybrané svaly a porovnává svalový tonus a hledá citlivá místa ve svalech dle standardního postupu zobrazovaném počítačem. Výsledky jednotlivých testů zadává do počítačového programu systému CK. Bez ohledu na důvod, pro který klient přichází, se vždy testuje celé tělo, aby bylo možno hodnotit vzájemné souvztažnosti v těle. 
Po zpracování zadaných hodnot systém CK Wellness zobrazí graf celkové pohybové kondice. Barevné sloupce ukazují momentálné pohybovou kondici za každé provedené testování. Zelená barva značí výbornou kondici, modrá upozorňuje na potřebu úpravy, obvykle stačí cvičení. Červené sloupce ukazují velké nerovnováhy a zvýšené riziko úrazu. 

 

Na dalším grafu je znázorněna míra zátížení jednotlivých segmentů páteře a zátížení svalových skupin. Červeně jsou zvýrazněny nejvíce přetížené části. Na grafu je vidět, jakou rezervu má nejvíce přetížené místo těla a podle toho regulovat tréninkovou zátěž případně varovat před rizikem akutního úrazu. 

Systém CK Wellness umožňuje navrhnout individuální postup ošetření „šitý na míru“ zjištěným aktuálním nerovnováhám a funkčním poruchám. Podobně jako každý zámek má svůj klíč, každá nerovnováha má svůj optimální postup k dosažení rovnováhy.
Náprava zjištěných nerovnováh pobíhá především pomocí cvičení individuálně navržené sestavy podle zjištěných nerovnováh a případně může být doplněno masáží opět individuálně navrženou sestavou. 

Výsledky testovací části CK Wellnes je možno poslat na dálkovou kontrolu. Vyšší verze programů CK zobrazí odborníkům další informace o fungování celého těla a na jejich základě je možné navrhnout další doporučení - například změnu stravy, pitného režimu, případně další klinické testy.
.