JONA
Zpět

Články

Rekondice po onemocnění COVID 19

Rekondice po prodělaném onemocnění COVID-19

Někteří lidé po prodělání onemocnění COVID-19 cítí, že jejich tělo nefunguje tak jako dřív. Trpí řadou zdravotních potíží, a to i přesto, že provedená lékařská vyšetření ukazují normální nálezy. Nejčastěji se objevuje dlouhodobá únava, nevýkonnost, bolesti hlavy, bolesti kloubů nebo svalů, pocit nestability a motání hlavy, špatná schopnost soustředit se, potíže s pamětí, poruchy spánku, nepříjemné psychické stavy, pískání v uších, změna čichu a chuti, zažívací potíže a široké spektrum dalších rozmanitých obtíží. Tyto potíže můžeme přirovnat k situaci, kdy je fyzické tělo po prodělání nemoci vyléčeno, ale není správně seřízeno. Samoúzdravné a regenerační schopnosti těla postupně tyto nerovnováhy vyrovnávají, ale celý proces trvá mnohdy šest i více měsíců. V těchto případech je vhodné tělu pomoci a proces návratu kondice zrychlit.

Nabízíme rekondiční program po onemocnění COVID-19. Vycházíme z obecně známého principu, že všechny poruchy v těle se promítají do funkcí pohybového systému a zpětně lze velkou část těchto poruch přes pohybový systém upravit. Využití tohoto principu nám umožňuje systém Computer Kinesiology.

Osoby s potížemi po prodělaném onemocněním COVID-19 mají typický vzorec uskupení nerovnováh ve funkcích pohybového systému, který ukazuje na nesoulad mezi jednotlivými regulačními okruhy těla.

Systém Computer Kinesiology umožňuje navrhnout individuální postup masáží a cvičení sestavený podle momentální kondice klienta. Každý klient má svůj časový harmonogram rekondice. Důležitá je pravidelnost a určitý rytmus opakování cvičení s cílem obnovení rovnováhy těla a tím i zmenšení či úplné odstranění potíží a zlepšení celkové kondice. Efekt rekondičního cvičení doporučujeme posílit úpravou jídelníčku a doplňováním některých vitamínů a dalších látek potřebných pro regeneraci těla.

Cílená a individuálně navržená opatření vedou k výraznému efektu již za několik dní.

 Efekty rekondice po onemocnění Covid-19 si můžete prohlédnout zde.